Goede praktijken

Een belangrijke doelstelling van EU-OSHA is het uitwisselen van goede praktijken in Europa. Vanuit Nederland, maar ook vanuit andere lidstaten van de EU, zijn in het kader van de campagnes goede praktijken verzameld. Hier vindt u een overzicht van de Nederlandse en Europese goede praktijken.

Winnaars Goede Praktijken Competitie 2021

Groenteteler Verdonk Broccoli (categorie 100 medewerkers of minder) en facilitair bedrijf Hago Next (categorie 100 medewerkers of meer) hebben de vijftiende editie van de Goede Praktijken Competitie gewonnen. Beide bedrijven hebben het werk van hun medewerkers zo aangepast dat het fysiek minder zwaar is.

collage foto's van de winnaars van de goede praktijken competitie op hun werkplek. Drie medewerkers van Hago Next met een schoonmaakkar en twee medewerkers van Verdonk in het magazijn.
Winnaars Hago Next (links) en Verdonk Broccoli (rechts)

Hago Next: ergonomisch werken in schoonmaakdienstverlening

Bureaus schoonmaken, sanitair moppen en nisjes en richels afstoffen: schoonmaakwerk is fysiek zwaar. Om te zorgen dat de medewerkers van schoonmaakbedrijf Hago Next met plezier hun werk kunnen (blijven) doen, zonder lichamelijke klachten te krijgen, hebben ze de werkzaamheden verbeterd. Zo nam Hago Next verschillende technische maatregelen, zoals schoonmaken aan de hand van data, om het werk minder belastend, maar vooral ook leuker te maken. Hago Next heeft ook de materialen waarmee ze werken aangepast voor het verminderen van fysieke belasting. Praktische voorbeelden zijn het gebruik van langere stelen voor de moppen, introductie van de hotelveger en de waste mover voor het eenvoudig verplaatsen van papier containers.

De jury over Hago Next:

De integrale aanpak van fysieke overbelasting bij Hago Next is uniek voor de schoonmaaksector. Technische aanpassingen bij de bron en bijvoorbeeld ergo-coaches die de medewerkers de juiste schoonmaaktechnieken aanleren, geven aan dat de aanpak van Hago Next breed en professioneel opgepakt is.

Verdonk: niet meer boven schouderhoogte tillen

Verdonk Broccoli is een groenteteelt familiebedrijf uit Wervershoof dat per jaar 2,5 miljoen kilo broccoli kweekt. Naast vier vaste medewerkers werken er in oogsttijd tot 30 seizoenskrachten mee om de broccoli te oogsten en te verwerken. Een deel van de broccoliteelt is fysiek zwaar werk. Verdonk heeft daarom de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de lichamelijke belasting te verminderen. Zo zijn er verschillende technische maatregelen genomen, zoals palletiseermachines, plateaus waarmee mensen op de juiste hoogte aan de lopende band kunnen werken en wordt het oogsten met behulp van een oogstband makkelijker gemaakt. Daarnaast heeft Verdonk geïnvesteerd in organisatorische en persoonsgebonden maatregelen. Zo krijgen alle medewerkers, ook de seizoenskrachten, instructies over een goede werkhouding.

De jury over Verdonk:

Bij Verdonk Broccoli zagen we dat ze verder gaan dan de wettelijke vereisten en structureel met verbeteringen bezig zijn. Bijvoorbeeld het feit dat nu iedereen kan inpakken, ongeacht of je groot of klein of fysiek sterk bent, betekent winst. En ook hier is individuele coaching belangrijk. Het gaat hier om werk dat in alle landen van de EU uitgevoerd wordt. De reikwijdte van de oplossingen is dus groot.

Andere genomineerden 2021

Naast deze winnaars waren er nog meer goede praktijken die een inspiratie kunnen zijn om aan de slag te gaan:

Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Bij het bouwen van meetinstrumenten is er soms sprake van fysieke belasting. Een goed voorbeeld in het ontwerpen van meetinstrumenten is de bouw van twee gigantische sensoren van één kubieke kilometer op de bodem van de Middellandse Zee. Om deze sensoren te kunnen keren zonder lichamelijke belasting, ontwikkelde Nikhef de ‘domkeerder’.

In het ziekenhuis legt het zorgpersoneel gedurende de dag veel infuuspompen aan. Om de fysieke belasting van deze handeling te verminderen heeft de afdeling Medische technologie van het Facilitair Bedrijf van het Universitair Medisch Centrum Utrecht een nieuwe snelklem voor infuuspompen ontwikkeld.

Bestraten is zwaar fysiek werk waardoor stratenmakers veel last hebben van klachten aan de knieën, rug, nek en schouders. Om fysieke belasting onder hun werknemers tegen te gaan, heeft Van de Bunt Projecten, een bedrijf dat gespecialiseerd is in bestratingen, de Streetdesigner aangeschaft.

Klei is een videobedrijf. Filmmakers, en met name editors, zitten te veel en te lang achter elkaar op een stoel. Om hier verandering in te brengen, zijn ze bij Klei een experiment begonnen: een week lang werken volgens de pomodoro-techniek: na iedere 25 minuten geconcentreerd werken, 5 minuten pauze.

Goede voorbeelden uit eerdere competities

Volandis (categorie 100 medewerkers of meer) en Mansholt BV (categorie 100 medewerkers of minder) zijn de winnaars van de Goede Praktijken Competitie 2018-2019. Met hun praktisch uitvoerbare maatregelen voor dieselmotoremissie en stofvrij sorteren en verwerken van aardappelen laten zij volgens de jury goede voorbeelden zien om veilig te werken met stoffen.

Naast deze winnaars waren er nog meer goede praktijken die een inspiratie kunnen zijn om aan de slag te gaan:

 • Facilicom De juiste informatie bij werk op locatie. Daarvoor ontwikkelde deze facilitaire en technische dienstverlener de Stoffenscanner. Technisch specialisten krijgen zo snelle toegang tot de belangrijkste informatie omtrent de stoffen waar ze mee werken.
 • HSElife De olie- en gassector heeft de handen ineengeslagen op het gebied van veilig en gezond werken. In. Binnen een breed gedragen samenwerkingsverband, met als motto ‘Saving lives, saving millions’,  is het platform HSElife opgericht. Op deze centrale plek is uniforme en geharmoniseerde informatie te vinden voor alle 120 aangesloten bedrijven.
 • De Samenwerking / Loonbedrijf Thijssen Voor het bestrijden van onkruid op grasweilanden worden chemische producten gebruikt. Helaas zijn die niet alleen schadelijk voor het onkruid, maar ook voor medewerkers de eraan worden blootgesteld. Door technische innovatie wordt het mogelijk om specifieker te spuiten, waardoor tegelijkertijd de blootstelling voor medewerkers aanzienlijk wordt verlaagd.
 • Batteryspray We kennen allemaal de asbestverwijderaars, compleet met maskers en ingepakt in witte pakken. Met de methode van Batteryspray is het niet meer nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
 • Framit autoschade Voor het ontvetten en reinigen van lakpistolen wordt in de autobranche traditioneel gebruik gemaakt van schadelijke thinner en ontvetters. Een zoektocht resulteerde in een alternatief middel dat aanzienlijk minder schadelijk is, zowel voor mens als milieu.

 • Loders Croklaan experimenteert met duo- en triobanen in ploegendiensten:
  Dit productiebedrijf van speciale vetten is volgens de jury van de Goede Praktijken Competitie een opvallend voorbeeld hoe medewerkers de inspiratiebron zijn van hun aanpak voor de inzetbaarheid. Loders Croklaan is een bedrijf met veel fysiek zwaar werk en ploegendiensten. Dat is niet de makkelijkste omgeving om oplossingen door te voeren. Om duurzame inzetbaarheid te realiseren experimenteert Loders Croklaan daarom met duo- en triobanen in ploegendiensten, kunnen werknemer zich aanmelden voor interne stages en is van iedere afdeling een filmpje gemaakt die de dagelijkse werkzaamheden en sfeer in de praktijk brengt. Een belangrijke succesfactor in hun aanpak is het verbeterteam. Initiatieven van medewerkers
  worden zo direct in de praktijk gebracht.
 • Bij advocatenkantoor Bruggink & Van der Velden is iedereen ondernemer:
  Vertrouwen in hun 28 werknemers staat bij Bruggink & Van der Velden voorop. Waar in de traditionele advocatuur vooral gekeken wordt naar omzetvermeerdering, focust Bruggink & Van der Velden op reductie van kosten. Elke medewerker heeft inzicht in de financiën en vrije toegang tot alle informatie. Door het ontbreken van managementlagen kunnen er snel beslissingen worden genomen en zorgt het voor een breed draagvlak onder de werknemers. Daarnaast is er veel ruimte voor werk- privé balans. Alle medewerkers werken vier dagen per week op plekken en tijdstippen die zij zelf bepalen en ze mogen zelf weten hoeveel vakantiedagen ze opnemen. Het verzuim is laag, het werkplezier hoog en het bedrijf financieel gezond.