Goede praktijken: HSElife

De olie- en gassector heeft de handen ineengeslagen op het gebied van veilig en gezond werken. Binnen een breed gedragen samenwerkingsverband, met als motto ‘Saving lives, saving millions’, is het platform HSElife opgericht. Op deze centrale plek is uniforme en geharmoniseerde informatie te vinden voor alle 120 aangesloten bedrijven.

Gelijke risico’s

Bij alle bedrijven en installaties in de sector spelen dezelfde risico’s. Er was echter sprake van veel verschillende manier van communiceren en er bestond een chaos aan trainingen. In 2009 is daarom een samenwerkingsverband opgericht voor een gezamenlijke aanpak.

Aantal werknemers: 120 bedrijven, ± 25.000 medewerkers

Oplossingen

Via HSElife zijn de bedrijfsprocessen, trainingen en instructies in de gehele keten geharmoniseerd. Via het communicatieplatform HSElife is in verschillende talen informatie beschikbaar. Er is een pro-actieve aanpak, gericht op 5 punten:

  1. Communicatie (o.a. magazines, videokanaal)
  2. Informatie (o.a. trainingen, campagnes)
  3. Registratiesysteem en kennisontwikkeling (LARS)
  4. 24/7 beschikbaarheid
  5. Continue feedback en verbetering

Bekijk hier de Nederlandse versie van het online platform HSElife

Resultaat

In de hele keten is een geharmoniseerd model en registratiesysteem doorgevoerd. Kennis en ervaringen worden gedeeld tussen bedrijven. Het aantal incidenten is hierdoor gedaald. De kosten worden gedeeld onder de deelnemende bedrijven, waardoor individuele bedrijven goedkoper uit zijn.

Contactgegevens

Hans van Selm