Campagnes

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk organiseert elke twee jaar een Europese Campagne, in samenwerking met de Europese lidstaten.

De Europese Campagne heeft als doel om via een voorlichtingscampagne het bewustzijn over arbeidsomstandigheden in Europa te vergroten. Elke twee jaar is er een ander thema. Twee tot drie jaar voor de start van een campagne stelt de raad van bestuur van EU-OSHA het onderwerp vast. De onderwerpskeuze is gebaseerd op de beleidsprioriteiten en op resultaten uit de enquêtes van EU-OSHA, met name Esener en de Europese opiniepeiling.

Goede Praktijken Awards

Binnen iedere campagne wordt  een competitie voor organisaties of bedrijven met de beste praktijkoplossing ten aanzien van het campagnethema georganiseerd. Met het toekennen van Awards voor goede praktijken wil het Agentschap alle Europese werkgevers en werknemers tonen hoe goede werkmethoden kunnen bijdragen tot het verminderen of voorkomen van risico’s. In het eerste jaar van de campagne is er een nationale ronde en in het tweede jaar een ronde op EU niveau. Nederlandse goede praktijken vielen vaak in de prijzen!