Goede praktijken: Batteryspray

We kennen allemaal de asbestverwijderaars, compleet met maskers en ingepakt in witte pakken. Met de methode van Batteryspray is het niet meer nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Batteryspray ontwikkelde een nieuwe werkmethode voor het verwijderen van asbestpakkingen, waardoor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens de werkzaamheden onder de wettelijke grenswaarde blijft.

Petrochemie

In de petrochemie zijn in het verleden veel asbestpakkingen gebruikt. In verband met het mogelijk vrijkomen van schadelijke vezels, vergt het verwijderen van asbestpakkingen veel voorbereiding en er zijn veel persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Aanleiding om te kijken of met nieuwe technieken en bronmaatregelen het risico op blootstelling kon worden geminimaliseerd.

Aantal werknemers: 2

Oplossingen

Batteryspray heeft een vloeistof, uitrusting en verwijderingsmethode ontwikkeld waardoor het vrijkomen van vezels tot een minimum wordt teruggebracht. Deze verwijderingsmethode is tijdens diverse validaties getest en gemeten. Daaruit blijkt dat bij deze methode de hoeveelheid vrijkomende vezels onder de wettelijke vastgestelde grenswaarde blijft. De methode is opgenomen in de SMA-rt: asbesthoudende pakkingen mogen met de Batteryspray methode nu in een risicoklasse 1 worden verwijderd (voorheen was dit risicoklasse 2).

Resultaat

  • Aantoonbare vermindering van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
  • Bij het gebruik van de methode van Batteryspray kan men asbestpakkingen verwijderen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast worden stilstand tijden aanzienlijk gereduceerd.
  • Uitgaande van een groot bedrijf in de petrochemie, waar dagelijks minimaal één flenspakking wordt verwijderd, levert de toepassing van de Batteryspray methode een jaarlijkse besparing aan directe kosten op van minimaal €600.000. Dit staat los van voordelen die behaald worden door efficiëntie in onder andere planning en administratieve afhandeling.

Contactgegevens

Edwin Buijsman / Wesley Spits