Over ons

De website van het Nederlands Focal Point biedt informatie over gezond en veilig werken vanuit Europa én Nederland. Nieuws, publicaties, wetgeving, tools en goede praktijken. Het Nederlands Focal Point (NL-FOP) vertegenwoordigt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in Nederland. NL-FOP draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van veiligheid en gezondheid op het werk in Nederland en in Europa, door het importeren en exporteren van kennis, instrumenten en goede praktijkvoorbeelden.

Taken van het Nederlands Focal Point

  • Het verspreiden van informatie. Enerzijds informatie uit Europa toegankelijk maken in Nederland en anderzijds Nederlandse informatie toegankelijk maken voor andere lidstaten.
  • Het organiseren en promoten in Nederland van de tweejaarlijkse Europese campagne ‘een gezonde werkplek’.
  • Het managen van het nationale Focal Point netwerk bestaande uit sociale partners en diverse kennisinstituten en organisaties.
  • Het verzorgen van de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van de producten van EU-OSHA.

De coördinatie en uitvoering is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neergelegd bij TNO, in nauwe samenwerking met werkgevers, werknemers en overheid in de Tripartiete Stuurgroep NL-Focal Point:

  • Namens werknemers: Wim van Veelen, FNV
  • Namens werkgevers: Mario van Mierlo, VNO-NCW/MKB-Nederland
  • Namens overheid: Martin den Held, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Manager NL-Focal Point: Jos de Lange, TNO

Netwerk

Als Nederlands Focal Point werken we samen met allerlei partijen. Deze organisaties spelen een belangrijke rol  bij:

  • het voeden van Europa met relevante Nederlandse data, kennis en ontwikkelingen;
  • het verspreiden en het bevorderen van het gebruik van producten van EU-OSHA onder relevante doelgroepen.

Wij onderscheiden:

Sociale partners zijn werkgevers- en werknemersorganisaties:

Twee vertegenwoordigers van de sociale partners zijn samen met SZW lid van de tripartiete Stuurgroep NL-Focal Point, die feitelijk als bestuur fungeert. De sociale partners leveren ook vanuit het SER-Arboplatform ondersteuning aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen.

Daarnaast gaat het Nederlands Focal Point in het kader van de tweejaarlijkse campagnes partnerschappen aan met organisaties (veelal brancheorganisaties, kennisinstellingen, adviesbureaus, bedrijven) rondom het specifieke campagnethema. Campagnepartners spelen een actieve rol bij het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen en verspreiden van kennis.

Tot slot spelen onze mediapartners een cruciale rol bij het verspreiden van informatie naar onze doelgroepen:

Wilt u meer weten over de voorwaarden van deelname aan ons netwerk? Neem dan contact met ons op.

EU-OSHA

Het Europees Agentschap van Veiligheid en Gezondheid (EU-OSHA)op het werk heeft een eigen website, met Nederlands- en Engelstalige informatie: https://osha.europa.eu/nl

EU-OSHA heeft in iedere lidstaat een nationaal focal point. De gegevens daarvan zijn vrij toegankelijk. De focal points worden door de nationale regeringen aangeduid als officiële vertegenwoordiger van EU-OSHA in dat land. Gewoonlijk gaat het om de bevoegde nationale autoriteit voor veiligheid en gezondheid op het werk. De focal points leveren een fundamentele bijdrage aan de tenuitvoerlegging van de werkprogramma’s van EU-OSHA.

Lees meer over het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk