Goede praktijken: Volandis

Winnaar Goede Praktijkencompetitie 2019 in de categorie vanaf 100 medewerkers

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw werkten samen aan de reductie van blootstelling aan dieselmotoremissie (DME). Kennis- en adviescentrum Volandis trad als intermediair op en publiceerde het resultaat in een A-blad.

Blootstelling DME

Bij veel taken worden werknemers in de bouw en infra blootgesteld aan dieselmotoremissies. Het kan hierbij gaan om uitstoot uit de directe omgeving (langsrijdend verkeer) of uitstoot die ontstaat bij het uitvoeren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het werken met dieselaangedreven materieel. DME is een kankerverwekkende stof waardoor het beheersen van blootstelling hoge prioriteit dient te krijgen.

Aantal werknemers: ± 11.000 werknemers cao Bouwnijverheid

Bekijk de video ‘Veilig werken zonder DME’ (bron: Volandis)
Lees hier het juryrapport (PDF)

Punten van aandacht

Bij veel werkzaamheden is de blootstelling van werknemers aan DME te hoog. Binnen de bouw en infra zijn veel kleine bedrijven (<10 werknemers) die weinig kennis hebben van gevaarlijke stoffen en passende beheersmaatregelen. Er is daarom vanuit de branche de vraag gekomen om:

  1. Een streefwaarde voor maximale blootstelling overeen te komen (NB. Er is inmiddels op Europees niveau een blootstellingslimiet vastgesteld- Red.)
  2. Praktisch haalbare beheersmaatregelen volgens de stand der techniek overzichtelijk te presenteren zodat ook kleinere werkgevers kunnen werken aan vermindering van DME-blootstelling.

Oplossingen

In het A-blad Dieselmotoremissie hebben werkgevers en werknemers in de bouw en infra de afspraak vastgelegd om, in afwachting van een definitieve grenswaarde, alvast zo veel als mogelijk de uitstoot van DME te reduceren. Daarnaast worden vele praktische beheersmaatregelen toegelicht, op volgorde van de arbeidshygiënische strategie.

Bekijk het A-blad Dieselmotoremissie op de website van Volandis

Bekijk hier alle andere A-bladen van Volandis

Resultaat

Er is een A-blad met noodzakelijke en praktische maatregelen om DME binnen de sector zoveel mogelijk te reduceren.

Contactgegevens

Johan Timmerman