Goede praktijken: Facilicom

De juiste informatie bij werk op locatie. Daarvoor ontwikkelde deze facilitaire en technische dienstverlener de Stoffenscanner. Technisch specialisten krijgen zo snelle toegang tot de belangrijkste informatie omtrent de stoffen waar ze mee werken.

Aantal werknemers: ± 1000

Blootstelling op locatie

De technische specialisten van Facilicom zijn in verschillende functies werkzaam en kunnen in hun werk worden blootgesteld aan verschillende gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van de gevaren van de gevaarlijke stoffen en dat ze weten welke maatregelen ze moeten nemen.

Maar de omvang van de blootstelling en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen is bij iedere specialist verschillend. Het grote overzicht aan stoffen dat beschikbaar is via een stoffenregister, is moeilijk doorzoekbaar op locatie, waardoor er weinig gebruik van werd gemaakt. Ook de veiligheidsinformatiebladen van producenten blijken te complex.

Bijkomend probleem was dat het stoffenregister onvoldoende actuele informatie bevat over de praktische toepassing van gevaarlijke stoffen. De maatregelen per type stof zijn niet duidelijk. Bovendien schaffen monteurs regelmatig zelf stoffen aan voor werkzaamheden op locatie. Er is niet duidelijk wat wel of niet wenselijke stoffen zijn die zij kunnen aanschaffen.

Oplossingen

Via een app is eenvoudig de barcode van een stof te scannen. Deze Stoffenscanner geeft direct aan of de stof wordt herkend. Zo ja, dan wordt kort de belangrijkste informatie gegeven:

  • Naam
  • Of het een CRM-stof is
  • Risico’s
  • Welke PBM’s moeten worden gebruikt
  • Link naar veiligheidsinformatieblad

Indien de stof niet wordt herkend, kan de medewerker de stof doorgeven aan de KAM-afdeling. Zij vullen zo het register aan. Facilicom hoopt in de toekomst ook informatie toe te voegen over noodmaatregelen.

Resultaat

De Stoffenscanner is een gemakkelijke en laagdrempelige manier om informatie te geven over werken met gevaarlijke stoffen. Het levert snelle toegang tot informatie over preventieve maatregelen.

Toekomst

Facilicom ziet mogelijkheden om de app niet alleen voor haar eigen medewerkers in te zetten. Ook andere bedrijven die medewerkers op locatie hebben werken zouden er gebruik van kunnen maken. Dit zou bijvoorbeeld via brancheorganisaties aangeboden kunnen worden.

Contactgegevens

Daan Beusker