Vernieuwde SER handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’

Vanaf september is de vernieuwde handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ te vinden op het SER Arboplatform. Sinds de laatste update van deze handreiking (in 2015) is veel internationaal onderzoek gedaan naar onder andere lichaamstrillingen, cultuur- en gedragsveranderingen en technische ontwikkelingen zoals robots, cobots en exoskeletten. Deze inzichten uit onderzoek zijn verwerkt in de vernieuwde handreiking.

De handreiking biedt werkgevers en werknemers concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. Het is praktisch van opzet, met onder andere een stappenplan voor het maken van een arbocatalogus.

Bekijk de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ op het SER Arboplatform

Onderwerpen in de handreiking fysieke belasting

Bewegingen tijdens het uitvoeren van het werk kunnen lichamelijke belasting veroorzaken. Als die belasting intensief is, vaak of langdurig (repeterend) op het werk voorkomt, kan dat leiden tot lichamelijke overbelasting. Het risico op gezondheidsklachten door arbeid is dan aanwezig. Het risico op gezondheidsklachten door arbeid kan ook ontstaan door langdurig zitten of te weinig bewegen. In die gevallen is sprake van lichamelijke onderbelasting.

De volgende onderwerpen zijn in de handreiking uitgewerkt:

  • Tillen en dragen;
  • Duwen, trekken en knijpen;
  • Trillen en schokken;
  • Statische werkhoudingen;
  • Repeterende bewegingen;
  • Energetische belasting;
  • Sedentair gedrag (onderbelasting).

Voor beeldschermwerk maakt de SER een aparte handreiking. Daarom staat dit onderwerp niet in deze handreiking fysieke belasting.

De handreiking geeft ook een overzicht van recente (wetenschappelijke) publicaties en praktische tools die beschikbaar zijn, zoals de instrumenten en checklists van het Netwerk Duurzaam Fysiek werk.

Voor wie is de handreiking?

De handreikingen van de SER zijn er voor branches en brancheorganisaties die een arbocatalogus of branche RI&E maken en daarin praktische oplossingen willen opnemen. Ook individuele werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen de handreiking gebruiken om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te verbeteren.