Toenemende stress op de werkplek in Europa na pandemie

Dit voorjaar werd de werknemer enquête ‘Vinger aan de pols – Veiligheid en gezond op het werk na de pandemie’ uitgezet door EU-OSHA. In totaal werden 25 683 interviews medewerkers in de EU en 1008 Nederlandse medewerkers geïnterviewd.

Bijna de helft van de respondenten (46 %) geeft aan te zijn blootgesteld aan ernstige tijdsdruk of een te hoge werkbelasting. Andere factoren die stress veroorzaken zijn slechte communicatie of samenwerking binnen de organisatie en een gebrek aan controle over het werktempo of de werkprocessen. Een aanzienlijk deel van de werknemers kampt met werkgerelateerde gezondheidsproblemen als gevolg van stress: 30 % van de respondenten geeft aan last te hebben van ten minste één gezondheidsprobleem (algemene vermoeidheid, hoofdpijn, vermoeide ogen, spierproblemen of pijn) dat door het werk is veroorzaakt of verergerd.

Nederlandse situatie

Uit de enquête blijkt dat medewerkers in Nederlands na de pandemie hun mentale gezondheid gemakkelijker ter sprake kunnen brengen dan hun Europese collega’s. Ook ervaren zij minder werkstress ten opzichte van hun Europese collega’s. In de factsheet van het Pulse onderzoek zie je Nederlandse resultaten ten opzichte van de Europese resultaten. In Nederland onderzoekt TNO de arbeidsomstandigheden, gezondheid, productiviteit, innovatiekracht en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland in het programma Monitoring van Arbeid.

Enquête

In de enquête werd gekeken naar stressfactoren voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van werknemers en maatregelen ter bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) die op de werkplek worden toegepast. Meer specifiek ging de enquête in op de volgende gebieden:

  • psychosociale risicofactoren, stress en geestelijke gezondheid;
  • effecten voor de gezondheid;
  • preventieve VGW-maatregelen ten behoeve van de geestelijke gezondheid;
  • meningen over en ervaringen met VGW-beheer op de werkplek;
  • digitalisering en gebruik van digitale technologieën.

Lees het verslag, de samenvatting en de landenverslagen van EU-OSHA.