Nieuwe ESENER publicatie: Activiteiten op het gebied van gezondheid en maatschappelijk werk

Deze nieuwe  European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) publicatie onderzoekt de belangrijkste risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voor de sector gezondheid en maatschappelijk werk in Europa, inclusief risico’s in verband met COVID-19. Het analyseert gegevens van de drie edities van de ESENER. Deze analyse wordt aangevuld met interviews met belangrijke veilig en gezond werken(OSH) -experts en belanghebbenden uit de sector.

Lees het Engelstalige rapport hier:

website EU-OSHA

Het rapport biedt een overzicht van trends op het gebied van veilig en gezond werken-beheer, met de nadruk op ergonomische en psychosociale risico’s, drijfveren en belemmeringen voor veilig en gezond werken-beheer in de sector en werknemersparticipatie.

Het rapport presenteert de bevindingen voor de sector en biedt een vergelijking tussen Europese landen en met andere sectoren. Op basis van de analyses en bevindingen worden ook mogelijke leerpunten gegeven om OSH in de sector te verbeteren.

De conclusies van het rapport en het voorbereidende werk voor een nieuw OSH-overzichtsproject voor de gezondheidszorg zullen worden besproken tijdens een workshop op 4 mei 2022.