Healthy Workplaces Summit 2022

Het evenement brengt toonaangevende Europese experts en besluitvormers samen om de resultaten van de campagne “Een gezonde werkplek” 2020-2022 te bespreken, kennis te delen en toekomstige strategieën voor effectieve preventie van spier- en skeletaandoeningen (MSD’s) op de werkplek te verkennen.

Parallelsessies zullen de preventieactiviteiten binnen de prioritaire gebieden die tijdens de campagne zijn onderzocht, onder de loep worden genomen en zullen de Europese Commissie, de sociale partners van de EU, de nationale netwerken van focal points, officiële campagnepartners, mediapartners, een OSH-vertegenwoordigers en alle campagnevolgers de gelegenheid bieden om hun zegje te doen over het onderwerp van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen.

Een bijzonder hoogtepunt van de top is de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, waarin de organisaties worden geëerd en geprezen door een onafhankelijke internationale jury voor het nemen van een proactieve en participatieve benadering van het beheer van aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Het Agentschap zal ook de komende campagne voor een gezonde werkplek 2023-25 presenteren, die in oktober 2023 van start zal gaan onder het motto Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk. Het zal de nadruk leggen op effectieve preventie van risicofactoren voor veiligheid en gezondheid op het werk in de digitale arbeidswereld.