Grenswaarden helpen beroeps-allergie voorkomen

Bij werken met stoffen gaat het al snel over gevaarlijke, giftige en kankerverwekkende stoffen. Vergeet allergenen echter niet, want ook blootstelling aan natuurlijke stoffen of producten kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden. Zo ernstig dat iemand het huidige werk niet meer kan doen en moet worden omgeschoold. Grenswaarden helpen een te hoge blootstelling op de werkvloer tegen te gaan en de juiste maatregelen te treffen om werknemers te beschermen. Onlangs publiceerde de SER een nieuw advies voor de grenswaarde soja-allergenen.

Ademnood: chronische luchtwegklachten door blootstelling aan stoffen

Blootstelling aan allergenen kan leiden tot chronische allergische luchtwegklachten, rhinitis en beroepsastma. 1 op de 3 bakkers gevoelig voor meelstof en wie gezondheidsschade oploopt houdt levenslang klachten. Astma klinkt onschuldig, maar de longen raken beschadigd en de longcapaciteit neemt daardoor af. Blootstelling aan allergenen kan op veel verschillende plekken voorkomen. Denk aan meel producerende of verwerkende bedrijven en (banket)bakkerijen, maar ook aan het stuifmeel wat vrijkomt bij het telen van groente en fruit in kassen.

Een dag werken voelde als de marathon lopen

Benieuwd naar de voorbeelden van beroeps-allergie? In Ademnood* staan drie voorbeelden van allergieën: een bakker (Wilbert Rutten), maar ook een tuinder van paprika’s (Michel van Ruijven) en iemand die in het groen werkt (Frank Schrama). En voor wie wil weten of longklachten mogelijk veroorzaakt of verergerd worden door het werk: doe de Werk- en longencheck.

*Ademnood is een uitgave van Long Alliantie Nederland en het Longfonds.

Nieuw SER advies: grenswaarde sojameelstof

De SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert een grenswaarde van 4 milligram inhaleerbaar meelstof per m3 lucht als gemiddelde concentratie in de lucht over een achturige werkdag (4 mg/m3 TGG-8uur). Deze waarde geldt namelijk al voor meelstof van andere bronnen en kan direct worden ingevoerd bij de grenswaarde voor meelstof afkomstig van rogge, haver- en gerst (die is ingegaan op 1 januari 2020).

Enkele sectoren (bakkerijsector en Nevedi) zijn nu al in staat aan een lagere grenswaarde te voldoen, namelijk 1,2 mg/m3 TGG-8uur. Hen wordt sterk aanbevolen met deze lagere grenswaarde te werken en deze op te nemen in de branche risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en arbocatalogus.

Lees meer over het SER-advies
Lees meer over grenswaarden