Arbobalans 2020: hoe staat Nederland ervoor?

Iedere twee jaar verschijnt de Arbobalans: een compleet overzicht van de stand van zaken in Nederland op het gebied van gezond en veilig werken. Op basis van onderzoek en koppeling van databronnen brengt TNO Monitoring van Arbeid de trends in kaart van arbeidsomstandigheden, gezondheid, productiviteit, innovatiekracht en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Een bron van informatie voor iedereen die zich bezighoudt met gezond en veilig werken.

Arbobalans 2020

De Arbobalans 2020 geeft een overzicht van de kerncijfers en duikt daarna dieper in op ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Welke groepen of sectoren vallen op en wat zijn opvallende ontwikkelingen? En welke kosten zijn hieraan verbonden? Daarnaast worden er verdiepende analyses gedaan, waardoor meer inzicht wordt verkregen in oorzaken van de cijfers. Dit is belangrijke informatie om preventieve maatregelen op af te stemmen.

Vast, flex of zzp’er

Dit jaar is er extra aandacht voor de verschillen tussen werkenden met verschillende arbeidscontracten. Lopen vaste werknemers meer of minder kans op burn-out-klachten dan een flexwerker of zzp’er? En waar liggen de arbeidsrisico’s voor flexibele arbeidskrachten? Zo blijkt dat uitzendkrachten de minst gunstige arbeidsomstandigheden hebben. In de Arbobalans zijn deze keer links opgenomen naar benchmarktools, waardoor zelf nog specifieke informatie over bijvoorbeeld een specifieke branche is terug te vinden.

Ga naar www.monitorarbeid.nl/arbobalans-2020 om de Arbobalans te downloaden. Er is een samenvatting beschikbaar (ook in het Engels) en verschillende factsheets.

Podcast Arbobalans

De Arbobalans wordt deze keer verder toegelicht in een serie van 3 podcasts. Aflevering 1 “Hoe staat Nederland ervoor” is nu hieronder te beluisteren of ga naar anchor.fm/monitor-arbeid-tno.