Werkgerelateerde kanker terugdringen met de Roadmap on Carcinogens

logo Roadmap on CarcinogensU hebt eerder dan u denkt te maken met kankerverwekkende stoffen. We weten allemaal dat een stof als asbest kanker kan veroorzaken.
Maar heeft u ook wel eens gedacht aan oplosmiddelen, lasrook, uitlaatgassen van dieselmotoren en stof dat vrijkomt bij het zagen van stenen en tegels?
Ook deze stoffen kunnen kanker veroorzaken.

Jaarlijks overlijden in de Europese Unie circa 100.000 mensen aan werkgerelateerde kanker. Hiermee is kanker oorzaak nummer 1 van werkgerelateerde sterfgevallen. Dit moet en kan anders. Om het aantal kankergevallen terug te dringen zijn zes grote Europese organisaties de Roadmap on Carcinogens gestart. Inmiddels is de Roadmap door maar liefst 17 Europese lidstaten ondertekend. De Roadmap streeft naar:

  1. Het bieden van oplossingen voor werkgevers om de risico’s in kaart te brengen en te managen.
  2. Het creëren van bewustwording over de risico’s die blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk met zich meebrengt. Dit wordt gedaan door het uitwisselen van goede praktijken uit heel Europa.

Risico’s managen met behulp van de STOP strategie

Organisaties waar gewerkt wordt met kankerverwekkende stoffen moeten alles doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen. De arbeidshygiënische strategie of ook wel STOP strategie genoemd, is de methode bij uitstek om geschikte maatregelen te treffen bij het werken met gevaarlijke stoffen. De STOP strategie kent – in een vaste volgorde – de volgende stappen:

  • S = Substitutie, het vervangen van de stof.
  • T = Technische maatregelen, zoals het afzuigen van stofdeeltjes in de lucht.
  • O = Organisatorische maatregelen, zoals opleidingen en trainingen voor werknemers of taakroulatie.
  • P = Persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld in de vorm van luchtweg- of huidbescherming.

Bronaanpak, dus het vervangen van de stof, heeft altijd de voorkeur. Pas als dat niet mogelijk is en ook technische en organisatorische maatregelen niet mogelijk zijn, kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet worden.

Aanmelden voor de Roadmap

Heeft u inspiratie nodig voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen? Ook hierin voorziet de Roadmap. Bekijk bijvoorbeeld de factsheets over verschillende kankerverwekkende stoffen en goede praktijken uit 13 verschillende landen. Op de hoogte blijven van de Roadmap en een nieuwsbrief ontvangen? Dat kan door vriend te worden van de Roadmap. Honderden anderen gingen u al voor en laten door deze vriendschap zien dat ze samen willen werken aan een gezondere en veiligere werkomgeving in Nederland en de rest van Europa.

Deel deze pagina: