Wegwijzer helpt bedrijven veilig te werken met gevaarlijke stoffen

Langzaam groeit het bewustzijn van gevaarlijke stoffen om ons heen, ook op het werk. Samen met partners werkt TNO aan manieren om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te beheersen. De Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen brengt alle kennis samen in een stappenplan voor bedrijven. De wegwijzer wordt toegevoegd aan de Toolbox voor bedrijven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van beoordeling tot borging

De wegwijzer gevaarlijke stoffen is een hulpmiddel om op een gestructureerde wijze maatregelen te treffen om gezond en veilig te werken. De interactieve PDF bestaat uit vijf stappen: van het in kaart brengen en beoordelen van de stoffen tot aan het borgen van de (nieuwe) veilige werkwijze. In de figuur staan de stappen en de vragen die kunnen spelen bij die stap. Wie nieuw is met het onderwerp, kan de wegwijzer van voor tot achter doorlezen. En wie al meer weet kan direct doorklikken.

Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen: inventariseren, beoordelen, maatregelen kiezen, implementeren en borgen

Wat zijn gevaarlijke stoffen en wat zijn de risico’s?

Gevaarlijke stoffen zijn alle vaste stoffen, vloeistoffen of gassen die schade kunnen veroorzaken door inademing, doorslikken of contact met de huid. Directe risico’s van werken met gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld brand, explosie, acute vergiftiging en verstikking. Maar vaak treden de effecten van blootstelling pas later op. Soms zelfs jaren later! Dan kunnen zich de volgende ziekten voordoen:

  • luchtwegaandoeningen (zoals astma, rinitis, asbestose en silicose);
  • schade aan inwendige organen, waaronder de hersenen en het zenuwstelsel;
  • irritatie en ziekten van de huid;
  • arbeidsgerelateerde kanker (zoals leukemie, longkanker, mesothelioom en kanker in de neusholte).

Download de Wegwijzer Gevaarlijke Stoffen

De wegwijzer is te downloaden op de pagina gezond werken met stoffen van TNO. Daar staat ook informatie over de andere projecten en tools.

Deel deze pagina: