Wat is bereikt na een jaar Europese Pijler voor sociale rechten?

Op 17 november 2017 is de Europese Pijler voor sociale rechten ondertekend. Deze reeks van twintig beginselen en rechten moet ervoor zorgen dat burgers binnen Europa gelijke kansen krijgen, toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming.

EU-OSHA is een fervent voorstander en verdediger van de pijler van sociale rechten. Dit komt onder andere tot uiting in een aantal belangrijke akkoorden die afgelopen jaar zijn ondertekend.

April 2017: blootstelling aan vijf kankerverwekkende stoffen beperken

In overeenstemming met de huidige EU-OSHA campagne ‘Een gezonde Werkplek 2018-2019 – Gevaarlijke stoffen: zo pak je dat aan!’ heeft de Europese Commissie voorgesteld om de blootstelling van werknemers aan vijf kankerverwekkende chemische stoffen te beperken. Uit schattingen blijkt dat dit voorstel de werkomstandigheden van meer dan een miljoen werknemers in de EU kan verbeteren en 22.000 gevallen van ziekteverzuim kan voorkomen.

Juni 2018: evenwicht werk-privé en transparante arbeidsvoorwaarden

In juni werd binnen de Europese Commissie ook overeenstemming bereikt over voorstellen voor richtlijnen over het evenwicht tussen werk en privéleven en transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Inspectie SZW maakt plannen voor 2019-2022 bekend

In Nederland staan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en sociale rechten al goed op de kaart. Zo werd op 2 oktober de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet zorgt ervoor dat ook partners recht hebben op extra verlof bij de geboorte van hun kind.

Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Aandacht blijft nodig. In het Regeerakkoord is daarom structureel €50 miljoen extra per jaar vrijgemaakt voor handhaving door de Inspectie SZW. Dat staat in het jaarplan 2019 en het meerjarenplan 2019-2022. De komende jaren legt de Inspectie de focus op het bestrijden van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting. Verder krijgt het verminderen van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en arbeidsdiscriminatie meer aandacht. Ook werkt de Inspectie aan het herstellen van de balans tussen inzet op ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties.

Bekijk de plannen van Inspectie SZW

Meer weten over de Europese Pijler voor sociale rechten?

Bekijk de video over de Europese Pijler voor sociale rechten (de video is Engels ondertiteld).
Lees de 20 beginselen van de Europese Pijler voor sociale rechten in het Nederlands.

Deel deze pagina: