Richting passend werk voor alle leeftijden: een levensloop perspectief op werk en ouder worden van EU Agentschappen

De EU populatie en werknemers worden ouder. Dit heeft implicaties voor werkgelegenheid, werkomstandigheden, levenomstandigheden en welzijn. Maar hoe moet er gereageerd worden op deze uitdagingen? Een nieuw rapport, gecoordineerd door EU-OSHA, toont hoe informatie vanuit vier agentschappen beleidskeuzes kan ondersteunen op een manier die zowel complementair is en laat zien dat de vier agentschappen meer zijn dan de som der delen. Het rapport maakt gebruik van de kennis van de agentschappen en hun respectievelijke expertisegebieden, bespreekt de uitdagingen van de ouder wordende werknemers en biedt innovatieve oplossingen.

  • EU-OSHA presenteert beleid voorbeelden van geintegreerde aanpakken voor gezond en veilig werken met ouder wordende werknemers
  • Eurofound onderzoekt werkomstandigheden voor werknemers van alle leeftijden,  workability en hoe het juiste beleid tot langer kunnen doorwerken kan
  • Cedefop exploreert hoe vocale educatie en training gebruikt ken worden om oudere werknemers te ondersteunen.
  • EIGE biedt een gender perspectief op het onderwerp en bediscussiert de verschillende uitdagingen voor mannen en vrouwen.

Lees het volledige rapport hier (engelstalig)

Deel deze pagina: