Opgelucht: voorkom blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk

Op woensdag 19 september ontving Marc Kuipers, inspecteur-generaal bij Inspectie SZW uit handen van RPS en Long Alliantie Nederland het eerste exemplaar van de publicatie ‘Opgelucht’. Een indringende uitgave, waarin beroepsziekten worden belicht vanuit een medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige invalshoek. De uitgave is gratis op te vragen als pdf of in print via www.opgelucht.nl.

Dat beroepsziekten zich snel kunnen manifesteren, getuigt het interview met een veertigjarig slachtoffer in het openingsartikel. Als lasser is hij door ondeugdelijke bescherming dertien jaar onnodig blootgesteld aan giftige rookgassen. Nu kampt hij met de heftige, fysieke gevolgen. Zie hieronder ook het filmpje dat over hem werd gemaakt.

Het verhaal met een bedrijfsarts betoogt dat werkgevers daarom meer slagen moeten én kunnen maken in een goed preventiebeleid. De projectleider gevaarlijke stoffen binnen Inspectie SZW gaat in op de ‘Zelfinspectietool’ die bedrijven daarmee op weg helpt. Strukton Rail laat in de publicatie zien hoe zij veilig en gezond werken in de praktijk. Verder komt de rol van de arbeidshygiënist uitgebreid aan bod en geeft een advocaat inzicht in de gevolgen van gezondheids- en veiligheidsclaims. Luchtvaartexpert Benno Baksteen completeert het geheel met de lessen die we kunnen leren uit de aanpak in het vliegverkeer.

Inventariseren

Jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie ruim drieduizend door blootstelling aan stoffen. Dit zijn liefst vijf keer zoveel dodelijke slachtoffers als in het verkeer. Onnodig, want met de juiste inzichten en maatregelen is veel leed te voorkomen. Het gaat dan niet alleen kankerverwekkende en giftige stoffen, maar ook over op het oog onschuldige stoffen, zoals alledaagse schoonmaakmiddelen en natuurlijke stoffen, zoals meelstof en schimmels.

Bij de RI&E wordt gekeken of er in uw bedrijf wordt gewerkt met (gevaarlijke) stoffen. De basis voor het nemen van de juiste maatregelen is een goede inventarisatie van de stoffen en de blootstelling aan deze stoffen. Werkt u met gevaarlijke stoffen? Dan is een stoffeninventarisatie daarom een extra onderdeel van de RI&E. De Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen van Inspectie SZW helpt om op een gestructureerde manier aan de slag te gaan: www.zelfinspectie.nl.

Deel deze pagina: