Online kick-off: Hoe TOP werk jij?

Pijn in je rug door te zwaar te tillen? Of juist pijn aan je nek door te vaak dezelfde beweging te maken? Ieder jaar tellen we 113.000 werknemers met een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door een te hoge lichamelijke belasting tijdens het werk. In Nederland hebben we daardoor naar schatting in totaal 460.000 mensen met een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Voor een groot deel betreft het aandoeningen aan arm, nek, schouder en rug. 

Naast het persoonlijk leed zijn de maatschappelijke kosten groot. Het verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat leidt jaarlijks tot 7 miljoen verzuimdagen. De kosten van het werkgerelateerde verzuim bedragen per jaar ongeveer 1,5 miljard euro. Preventie van lichamelijke belasting is dus van groot belang. Het levert niet alleen behoud van goede gezondheid en betere inzetbaarheid van werknemers op, het beperkt ook de verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid.

Save the date: hoe TOP werk jij?

Online kick-off

Om hier aandacht voor te vragen starten het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van SZW en het Nederlands Focal Point vanaf oktober 2020 – samen met sectoren waar veel fysiek werk voorkomt – een campagne over het voorkomen van lichamelijke over- en onderbelasting. Deze campagne wordt georganiseerd in samenwerking met de Europese campagne Healthy Workplaces Lighten the Load.

Samen met verschillende sectoren en staatssecretaris Bas van ‘t Wout trappen we op woensdag 28 oktober van 10.00 tot 12.00 uur af tijdens de online kick-off bijeenkomst.

Deel deze pagina: