Nederlands Focal Point spreekt op World Congres on Safety & Health at Work 2017 in Singapore

Singapore: Het gastland van het World Congres 2017

 Het World Congress:

Het World Congress on Safety and Health at Work open haar deuren iedere 3 jaar. Het 21e World Congress vindt van 3 tot 6 September 2017 plaats in Singapore in de Marina Bay Sands. Het congres biedt een platform voor het uitwisselen van informatie en inzichten aan experts op het gebied van OSH, sociale partners, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

 Motto: A Global Vision of Prevention

Topic 1: Vision Zero – From vision to reality

Vision Zero richt zich op het inprenten van een mindset dat het mogelijk is om alle ongelukken en ziekten die op het werk ontstaan te voorkomen. Het roept op tot een paradigmaverschuiving op ieder niveau van organisaties. Van het onderzoeken naar de oorzaak van problematiek, via het focussen op het zoeken naar oplossingen tot het preventief tegengaan van ongelukken en ziekten. Om dit te bereiken is het nodig dat alle stakeholders in alle niveau van het werkende leven zich committeren aan Vision Zero.

 

Topic 2: Healthy work – Healthy Life 

De werkende wereld wordt in de toekomst steeds uitdagender, complexer en sneller. Tegelijkertijd is de link tussen de werkomgeving en de gezondheid van werknemers steeds duidelijker. Om de gezondheid van werknemers te verbeteren en zekerheid te bieden voor hun duurzaamheid, is een integrale aanpak nodig. In deze integrale aanpak werken werkgevers en werknemers continu samen om veiligheid en gezondheid op het werk te verduurzamen, te verbeteren en te promoten.

 

Topic 3: People-centred prevention 

Het beschermen van medewerkers is een van de pilaren waarop OSH rust.  Voor het bouwen van inclusieve werkplekken waar OSH kan bloeien zijn componenten als demografische verandering, leeftijd, gender maar ook cultuur en opleiding van belang.

 Missies:

  • Het bieden van een forum voor het uitwisselen van kennis, goede praktijken en ervaringen tussen kandidaten met als doel het promoten van veiligheid en gezondheid op het werk
  • Het versterken en bouwen van netwerken en allianties door een fundament te creëren voor samenwerking
  • Het bieden van een platform voor het ontwikkelen van kennis en strategische, praktische ideeën die direct uitgevoerd kunnen worden.

Het Focal Point

Op het congres zal het Nederlands Focal Point de Roadmap on Carcinogens presenteren en is Jos de Lange jurylid voor het Media Festival.


Programma:

Klik hier om het programma te bekijken.

Bezoek www.safety2017singapore.com/speakers om de keynote sprekers te leren kennen.

Geinteresseerd? 

Klik op de onderstaande knop om nog voor 30 juni een early bird ticket te kopen!

 

 

Deel deze pagina: