Meer handvatten voor (on)gewenste omgangsvormen op het werk: de gedragscode

Een cultuur waarin iedereen zich veilig en welkom voelt op de werkvloer maak je samen. Daarbij is het belangrijk om ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten tegen te gaan. De door TNO ontwikkelde Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen ondersteunt werkgevers in hun aanpak.

Een gedragscode is een middel om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan en gewenst gedrag te stimuleren. Om werkgevers handvatten te geven bij het opstellen en levend houden van een eigen gedragscode over (on)gewenste omgangsvormen tussen collega’s en/of leidinggevenden, is deze week een nieuwe handreiking gepubliceerd op Arboportaal.

Download de Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen

Waarom is aandacht nodig?

In Nederland krijgt zo’n 16% van de werknemers te maken met ongewenst gedrag van leidinggevenden of collega’s. Daarnaast heeft ook nog bijna 6% van de werknemers te maken met discriminatie op de werkvloer. De stress die ongewenst gedrag kan veroorzaken kan leiden tot psychische en fysieke klachten. En die klachten kunnen zelfs zo erg worden dat werknemers niet meer goed kunnen werken.

Het is belangrijk dat werkgevers én werknemers aandacht hebben voor een sociaal veilig werkklimaat en zich samen inzetten om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en te bestrijden. Een sociaal en veilig werkklimaat kan:

  • bijdragen aan een betere sfeer in de organisatie,
  • bijdragen aan betere kwaliteit van het werk,
  • een positief effect hebben op de productiviteit van werknemers,
  • leiden tot minder psychische en fysieke klachten bij werknemers.

Bekijk de factsheet ongewenste omgangsvormen voor meer feiten en cijfers.

gedragscode en vertrouwenspersoon zijn maatregelen tegen ongewenste omgangsvormen

Vertrouwenspersoon

Bij de aanpak van ongewenste omgangsvormen kan het ook helpen dat de werkgever een vertrouwenspersoon aanstelt. Meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon is te vinden in de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.

Lees hier meer over deze wegwijzer.

Download de handreiking en de wegwijzer op Arboportaal

De Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen en de Wegwijzer vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen zijn op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door TNO samengesteld en ontwikkeld. Bij de totstandkoming is input gevraagd aan werkgevers- en werknemersorganisaties en andere experts. Ook is de toepasbaarheid van de handreiking in de praktijk getoetst bij verschillende organisaties.

Deel deze pagina: