Wat zijn de implicaties van ICT op het werk in de toekomst? Laat ons weten wat je denkt!

Informatie en communicatie technieken, inclusief artificial intelligence en robotica, zullen een steeds grotere impact hebben op het type maar ook de locatie van werk.  EU-OSHA heeft een project in gang gezet waarmee gepoogd wordt toekomstige scenario’s te voorspellen voor de mogelijk veranderingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Meer over dit project is hier te vinden.

Ook is er een samenvatting van de belangrijkste pijlers en problemen die het werk de komende 10 jaar zullen vormen te vinden op de website

Omdat we ook zeer geïnteresseerd zijn naar uw mening zouden we u willen vragen via deze link  een web survey in te vullen. Deze survey is in het Engels en kost ongeveer 10 minuten.

Alle deelnemers aan de survey zullen (indien gewenst) inzicht krijgen in de conclusies en resultaten van dit project.

Deel deze pagina: