Europees actieprogramma ‘Roadmap on Carcinogens’ helpt bedrijven bij veilig werken met chemische producten.

Jaarlijks sterven in Europa meer dan honderdduizend mensen door het werken met kankerverwekkende stoffen. Preventie, het tegengaan van blootstelling aan deze stoffen is daarom een topprioriteit. De EU komt met nieuwe grenswaarden die bedrijven moeten toepassen. Maar hoe dan?

De ‘Roadmap on Carcinogens’ is een Europees actieprogramma dat bedrijven hierbij wil helpen. De Roadmap voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen.

In Nederland geeft de roadmap dit en volgend jaar aandacht aan ‘STOP’, de arbeidshygiënische strategie, die op volgorde de juiste inzet van bedrijven bepaalt. Samen met bedrijven gaan we per stap op zoek naar concrete oplossingen.

Op 11 mei 2017 starten we met de S van Substitutie tijdens het Vervangingsbeleid Congres in Ede. Verderop in het jaar volgt de T van ‘Technische maatregelen’ en in 2018 wordt gewerkt aan de ‘O’ en ‘P‘.
Meer over de roadmap treft u aan op: www.roadmaponcarcinogens.eu

Voor meer informatie over het vervangingsbeleid congres van 11 mei a.s zie http://www.vervangingsbeleid.nl/medegeorganiseerd door Toxic.

Daarnaast is er de whitepaper over het vervangen van gevaarlijke stoffen https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/vervangingsbeleid-gevaarlijke-stoffen/.

Deel deze pagina: