EU-OSHA’s partnerwetwerk vormt de sleutel voor succes

EU-OSHA’s uitgebreide partnernetwerk en de nauwe samenwerking met meer dan 30 landen zijn de afgelopen 25 jaar van doorslaggevend belang geweest voor het bevorderen van een risicopreventiecultuur in heel Europa.

De grote EU-uitbreiding in 2004 is gepaard gegaan met uitdagingen. Dit heeft EU-OSHA er niet van weerhouden om alle lidstaten individueel te blijven ondersteunen in hun inspanningen om de OSH-visie (Occupational Safety & Health) te realiseren. Doeltreffende samenwerking met de nationale focal points, hun netwerken en partners helpt Europa’s werkplekken veiliger, gezonder en productiever te maken.

Belangrijke partners zijn:

  • de leden van EU-OSHA’s raad van bestuur,
  • de focal points en hun eigen nationale tripartiete partnernetwerk,
  • de officiële campagnepartners  en campagnemediapartners,
  • het Enterprise Europe Network (EEN).

Meer weten over deze partners en samenwerking? Lees dit artikel op de website van EU-OSHA.

Deel deze pagina: