Cijfers Arbobeleid in heel Europa: Esener-2

esenerBijna 50.000 organisaties in 36 landen, waaronder de 28 lidstaten, hebben meegedaan aan het Esener-onderzoek. Het onderzoek laat een waardevolle actuele momentopname zien van de wijze waarop risico’s op het werk, en met name nieuwe en opkomende risico’s, in Europa worden beheerd. De uitkomsten zijn relevant voor beleidsmakers op nationaal – en EU-niveau. Des te meer omdat de resultaten laten zien dat op het gebied van veilig en gezond werken nog heel wat te verbeteren valt.

De meeste stress ervaren Europese werknemers door het omgaan met lastige klanten, patiënten en leerlingen (58%). Andere belangrijke stressfactoren die door iets meer dan de helft van de mensen wordt genoemd zijn: langdurig in dezelfde houding zitten en herhaaldelijk dezelfde bewegingen uitvoeren.

“Psychosociale risico’s worden als de grootste uitdaging ervaren. Bijna één op de vijf organisaties die melden met lastige klanten te moeten omgaan of tijdsdruk ervaren, geeft ook aan dat het hun aan informatie of adequate instrumenten ontbreekt om het risico aan te pakken”, zegt Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA.

Verder komt naar voren dat 76% van de organisaties regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren. Hiervan beschouwt 90% de uitkomsten als een nuttige bijdrage tot het beheer van veiligheid en gezondheid.

Het eerste Esener-onderzoek werd in 2009 gedaan. De huidige meting is nog gedetailleerder en uitgebreider dan de eerste. De steekproefomvang is de helft groter en in drie landen zijn de nationale steekproeven extra vergroot.

Lees het persbericht >>

Lees meer >>

Deel deze pagina: