De toolbox Gezond Werken met Stoffen is vernieuwd

Speciaal voor bedrijven en arboprofessionals is op Arboportaal de Toolbox Gezond Werken met Stoffen te vinden. De belangrijke tools rond wetgeving, grenswaarden, risicobepaling, REACH/CLP, maatregelen, voorlichting en actuele onderwerpen zoals chroom-6 staan hier bij elkaar. De toolbox wordt regelmatig bijgewerkt.

Waar moet je aan denken om veilig te werken met gevaarlijke stoffen?

Een goed en sluitend stoffenbeleid bijvoorbeeld. In de Toolbox Gezond Werken met Stoffen staat een compacte en overzichtelijke set van goede en bruikbare instrumenten en websites die verder helpen met (onderdelen van) dit stoffenbeleid.

De toolbox bevat bijdragen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie SZW, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RIVM, TNO en andere stakeholders.

Deel deze pagina: