6.9 miljoen extra verzuimdagen per jaar door beroepsziekten volgens de Arbobalans 2018

Onlangs verscheen de nieuwe Arbobalans, een tweejaarlijks rapport dat een overzicht geeft van de kwaliteit van arbeid, de werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Ook beroepsziekten komen naar voren in de Arbobalans, waaronder beroepsziekten door werken met stoffen.

Ruim 3% van de werknemers zegt in 2016 een beroepsziekte te hebben opgelopen die is vastgesteld door een arts. Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat komen het meeste voor (1,6%). Daarnaast rapporteert 1,5% van de werknemers (ook) een psychische beroepsziekte.

Beroepsziekten door stoffen

Beroepsziekten gerelateerd aan werken met (gevaarlijke) stoffen zijn o.a. contacteczeem, astma, COPD en beroepsgebonden infectieziekten. Slechts 0,2% van de werknemers rapporteert een beroepsziekte door stoffen. Een mogelijke verklaring voor het lage percentage beroepsziekten door stoffen is de lange latentietijd van stoffen. Als er sprake is geweest van blootstelling aan stoffen, komen er vaak pas jaren later gezondheidsklachten. Het kan zo zijn dat de relatie tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet altijd direct gelegd wordt. Hierdoor is het niet altijd duidelijk dat het om een beroepsziekte door stoffen gaat. Kijken we naar risicovolle sectoren, dan melden medewerkers in de gezondheidszorg en industrie het vaakst beroepsziekten gerelateerd aan stoffen.

Verzuim door beroepsziekten

Een werknemer met een beroepsziekte verzuimt gemiddeld 37 dagen, dat is 31 dagen méér dan een werknemer zonder beroepsziekte. Een werknemer met een psychische beroepsziekte, zoals overspannenheid/burn-out, depressie verzuimt gemiddeld 49 dagen meer dan een werknemer zonder beroepsziekte. Jaarlijks veroorzaken beroepsziekten al met al bijna 6,9 miljoen extra verzuimdagen (14% van het totaal aantal verzuimdagen in 2016).

Lees meer over de Arbobalans 2018.

Deel deze pagina: