25 jaar EU-OSHA en 30 jaar Europese kaderrichtlijn veilig en gezond werken

Dit jaar vieren we het 25-jarig bestaan van EU-OSHA; 25 jaar samenwerking voor een veilig en gezond Europa. Ook is het 30 jaar sinds de Europese kaderrichtlijn voor veilig en gezond werk (Richtlijn 89/391/EEG) van kracht werd. EU-OSHA staat stil bij het belang van deze richtlijn en kijkt uit naar het ondersteunen van een recenter initiatief de Europese pijler van sociale rechten.

Lees het artikel over deze twee mijlpalen op de website van EU-OSHA (in het Nederlands).

Er is ook een speciale webpagina ter ere van het 25-jarig bestaan van EU-OSHA. Bekijk hier o.a. het verhaal, de evenementen en de videoverklaring van EU-commissaris Marianne Thyssen.

Vier samen met ons de dertigste verjaardag van de kaderrichtlijn en het vijfentwintigjarig bestaan van het Agentschap. Volg de hashtag #EUOSHA25!

Deel deze pagina: