Aanpak van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen: de vitale rol van sector- en brancheorganisaties

BusinessEurope en de Focal Points van België, Nederland en Luxemburg nodigen u exclusief uit voor de conferentie:

We krijgen vandaag de dag met steeds meer grenswaarden te maken voor blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Hoe gaan bedrijven voldoen aan de nieuwe grenswaarden? Welke maatregelen zullen ze moeten nemen om in orde te zijn met de wetgeving en wat betekent dit voor hun werknemers? Moeten ze zelf oplossingen vinden of zullen ze hulp krijgen van relevante stakeholders?

Sector- en brancheorganisaties zouden de noodzakelijke hulp kunnen leveren om deze bedrijven te helpen. Het doel van deze conferentie is om te praten over hun betrokkenheid, hun ambities en al lopende acties en ook om inspiratie op te doen en ambities verder aan te scherpen.

Tijdens de plenaire en op het marktplein zullen succesvolle sectorale en interprofessionele initiatieven uit de BENELUX-landen en op EU-niveau voorgesteld worden. Ervaringen met tools, campagnes en maatregelen worden uitgewisseld, vragen beantwoord en coalities kunnen worden gesmeed met uiteindelijk één doel: het voorkomen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk.

Bekijk hier het programma

Omdat het aantal deelnemers is gelimiteerd, is inschrijving noodzakelijk op: www.roadmaponcarcinogens.eu/brussels. Deze conferentie is bedoeld voor sector- en interprofessionele organisaties, beleidsmakers, sociale partners, experts en arbeidsinspecteurs. Ook bedrijven, ongeacht hun grootte, zijn van harte welkom.

De conferentie is onderdeel van EU-OSHA’s Healthy Workplaces Campaign 2018-2019 Manage Dangerous Substances en van de Roadmap on Carcinogens.

Deel deze pagina: